top of page
Search

รักษ์โลกไม่ใช่เรื่องยาก

 รักษ์โลกไม่ใช่เรื่องยาก เพียงเลือกใช้ฐานรากเข็มเหล็ก

ก็ช่วยลดมลพิษตัวการณ์ทำลายชั้นบรรยากาศได้


รู้หรือไม่ แค่เลือกใช้เสาเข็มเหล็กเป็นฐานรากก็มีส่วนร่วมในการช่วยรักษ์โลก เพราะ...


 #LowCarbon - KEMREX ช่วยลดการสร้างและปลดปล่อยคาร์บอน ด้วยวิธีการทำงานเฉพาะทางของเข็มเหล็กที่ไม่ใช้การขุดดินจึงไม่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ฝังตัวอยู่ภายในชั้นดินขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ และเมื่อไม่ขุดดินก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกเพื่อขนดินไปทิ้ง จึงไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นั่นเอง


 #LowNoise - KEMREX ไม่สร้างมลพิษทางเสียง เพราะเราใช้วิธีการติดตั้งเสาเข็มเหล็กที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา โดยใช้การหมุนลงไปในชั้นดินแทนการตอก จึงเกิดมลพิษทางเสียงน้อยที่สุด (เทียบเท่ากับเสียงเครื่องดูดฝุ่น)


 #LowVibration - KEMREX ใช่วิธีการติดตั้งด้วยการหมุนเสาเข็มลงไปที่ชั้นดิน จึงไม่สร้างมลพิษทางเสียงหรือแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่รอบข้าง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้การก่อสร้างสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่ยืน


ให้โอกาสตัวเองได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกที่ดีขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่ฐานรากกับ KEMREX
82 views0 comments

Comments


bottom of page