top of page

KEMREX

innoVISION Foundation

"เข็มเหล็ก" เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านฐานราก โดยพลิกโฉมระบบฐานรากของเมืองไทยและภาคพื้นเอเชีย ให้การก่อสร้างระบบฐานรากเป็นเรื่องง่าย ควบคุมได้แม่นยำ ทั้งเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สิ่งนี้ตอบรับกับการขยายตัวของประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นเอเชีย ทำให้เราสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Logo kemrex.png
  • Facebook Social Icon

" ความรู้มีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด หากเรายังไม่แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเอง แล้วใครจะมาพัฒนาตัวเราได้ "

 

ประเสริฐ ธรรมมนุญกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

bottom of page