การติดตั้ง

ระยะเวลา

ฐานรากเสาเข็ม KEMREX

เสาเข็มเสาปูน.png

 KEMREX

 สัปดาห์ที่ 1

สำรวจ / วางผัง

คอนกรีต

 สัปดาห์ที่ 1

สำรวจ / วางผัง

ขุดดิน / นำดินไปทิ้ง

ติดตั้งฐานรากเข็มเหล็ก

ระยะเวลา 1 ต้น 30 นาที

สัปดาห์ที่ 2

งานตอกเสาเข้ม

 สัปดาห์ที่ 3

งานสกัดหัวเข็ม

งานเสริมเหล็กคอนกรีต เทคอนกรีต

ถอดเเบบคอนกรีต / บ่มคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

KEMREX

นอกจากการใช้เข็มเหล็กจะทำให้ขั้นตอนการติดตั้งงานฐานรากเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ววัสดุดังกล่าวยังมีจุดเด่นอื่นๆ อีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นการนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์และแรงงานคน, ไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะทำงานแถมยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่รอบข้างและเพื่อเป็นการทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นเราจึงอยากจะขออธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างการก่อสร้างฐานรากด้วยเข็มเหล็กและการก่อสร้างฐานรากด้วยเสาปูนมาให้ทุกคนได้ทราบกัน ดังที่ได้อธิบายไปในข้างต้นว่าการติดตั้งเข็มเหล็กนั้นสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจาก KEMREX สามารถจัดการขั้นตอนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากรับติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กจากลูกค้าแล้ว เริ่มตั้งแต่การสำรวจและวางผังไปจนถึงการติดตั้งเสาเข็มแต่ละต้นให้แล้วเสร็จจนพร้อมใช้งาน ต่างจากการทำโครงสร้างด้วยคอนกรีตที่ต้องใช้เวลาในการติดตั้งอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพราะนอกจากจะต้องสำรวจและวางผังแล้ว การติดตั้งด้วยเสาคอนกรีตยังมีขั้นตอนอื่นๆ ที่ผู้รับเหมาต้องทำไม่ว่าจะเป็นการขุดดินแล้วนำน้ำไปทิ้งในสัปดาห์แรก, การเตรียมงานลงเสาเข็มในสัปดาห์ที่สอง และการสกัดหัวเข็ม, เสริมเหล็กคอนกรีต และถอดแบบคอนกรีตในสัปดาห์ที่ 3 ด้วยรายละเอียดที่มากมายเช่นนี้จึงทำให้การลงเสาคอนกรีตมีโอกาสสูงที่จะทำให้งบประมาณบานปลายอีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบเพราะผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องขุดดินเป็นวงกว้างขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเริ่มติดตั้งเสาคอนกรีตแต่ละต้นในภายหลัง 

เมื่อทุกท่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กและคอนกรีตกันมากขึ้นแล้วต่อมาเราอยากจะขออธิบายถึงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทาง KEMREX เลือกใช้หลังจากรับติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กจากลูกค้ามาให้ทุกคนได้ทราบกัน 

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเราจึงทำให้ทาง KEMREX รู้ดีว่าการรับติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กในแต่ละครั้งต่างล้วนมีปัจจัยนานับประการที่ผู้ติดตั้งจะต้องคำนึงถึง โดยหนึ่งในนั้นได้แก่การเลือกใช้เฉพาะวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่เราต่างใส่ใจไม่แพ้กันได้แก่เรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้า ด้วยเหตุผลที่ว่า “ลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญของเรา"

 

COMBINED EXPERIENCE

KEMREX Machine Drive
5-60 นาที

Machine Drive

KEMREX

สามารถใช้ได้กับเข็มเหล็กทุกรุ่น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณการลงเสาเข็ม เหมาะสำหรับงานที่มีขนาดใหญ่เเละรถสามารถเข้าถึงได้

Installation Procedure

first

Installation Procedure

second

Installation Procedure

third

KEMREX Hand Drive

KEMREX

Hand Drive

30-60 นาที

สามารถเข้าหน้างานได้ทุกพื้นที่ ใช้กับเข็มเหล็กได้ทุกขนาด ใช้เเบบเเอนาล็อคตั้งเเต่การหมุนเเละวัดระดับน้ำ

Installation Procedure

first

Installation Procedure

second

Installation Procedure

third

KEMREX

45-60 นาที

Hand Drill

สำหรับพื้นที่หน้างานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เหมาะสมกับเข็มเหล็กรุ่น N

Installation Procedure

first

Installation Procedure

second

Installation Procedure

third