top of page
Search

"เมทิล-เอทิลแอลกอฮอล์" ระวังใช้ผิด! พิษถึงตาย


ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สิ่งของที่เกือบจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ของเรานอกจากหน้ากากอนามัยแล้วก็คงจะเป็นเจลล้างมือ ซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แต่เจ้าแอลกอฮอล์นั้นก็มีหลายชนิด ซึ่งอาจทำให้หลายท่านจำสับสนจนใช้ผิดกันได้ วันนี้เข็มเหล็กจึงนำเกร็ดสาระเล็กๆ เกี่ยวกับแอลกอฮอล์มาฝากทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของท่านและครอบครัวครับ


เมทิล หรือ เมทานอล แอลกอฮอล์ (Methanol Alcohol)

ปกติแล้วนิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ แถมยังมีความเป็นพิษสูงมากๆและห้ามนำมาใช้กับมนุษย์เด็ดขาดแต่เนื่องจากเจ้าเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมีราคาถูก จึงมีผู้ไม่หวังดีบางกลุ่มนำมาผสมสีฟ้าและนำไปขายในโลกออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย


ความจริงแล้วที่ถูกต้อง และควรใช้ก็คือ


เอทิล หรือ เอทานอล แอลกอฮอล์ (Ethanol Alcohol)

ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชผลทางเกษตร ไม่มีสี แต่มักเติมสีให้เป็นสีฟ้าเพื่อให้สังเกตุง่าย ไวไฟสูง สามารถระเหยและละลายน้ำได้ใช้ในทางการแพทย์ ล้างแผล ฆ่าเชื้อโรค และปัจจุบันนิยมนำไปเป็นส่วนผสมของเจลล้างมือ (ต้องใช้แอลกอฮอล์ร้อยละ 70 โดยปริมาตรขึ้นไป)


ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

7 views0 comments

Kommentare


bottom of page